ભાષાંતર કરી શકો છો હું તમને મળવા ફરી છે. અરબી ઉદાહરણો સાથે

મારા મેમરી વિશ્વની સૌથી મોટી અનુવાદ મેમરી છેતે બનાવવામાં આવ્યું એકઠી પરથી યુરોપિયન યુનિયન અને યુનાઇટેડ નેશન્સ અને ગોઠવતા શ્રેષ્ઠ ડોમેન ચોક્કસ બહુભાષી વેબસાઇટ્સ છે. અમે રહ્યાં ભાગ શબ્દસમૂહ છે, તેથી જો તમે ક્યારેય જરૂર વ્યાવસાયિક અનુવાદ સેવાઓ પર જાઓ, પછી અમારી મુખ્ય સાઇટ મારા મેમરી વિશ્વની સૌથી મોટી અનુવાદ મેમરી છે. તે બનાવવામાં આવ્યું એકઠી પરથી યુરોપિયન યુનિયન અને યુનાઇટેડ નેશન્સ અને ગોઠવતા શ્રેષ્ઠ ડોમેન ચોક્કસ બહુભાષી વેબસાઇટ્સ છે.
સેક્સ ડેટિંગ વિડિઓ પુખ્ત ડેટિંગ નોંધણી ઑનલાઇન વિડિઓ ચેટ ડેટિંગ વગર નોંધણી વિડિઓ મજા ફોન વિડિઓ ચેટ મફત ચેટ સ્પિન નોંધણી કન્યાઓ દંપતી વિડિઓ ડેટિંગ વિડિઓ ડેટિંગ સાઇટ પર મફત વિડિઓ યુગલો ડેટિંગ ડેટિંગ માટે મફત માટે ગંભીર સંબંધો