અનુવાદ સાથે પૂરી શબ્દકોશ ફ્રેન્ચ

તે શું અર્થ છે 'મળવા' માંઆ શબ્દકોશ સમાવે છે એક અનુવાદ માટે 'મળવા': શબ્દો બોલી પ્રદર્શિત શબ્દકોશ આ છે માં લખાયેલ 'ટ્રેન્સલીટરેશન લેટિન'. આ સંજ્ઞા વાપરે અક્ષરો લેટિન મૂળાક્ષર પ્રજનન ધ્વન્યાત્મક રીતે આ અરબી શબ્દો છે. તે દ્વારા ઉપયોગ થાય છે લખવા માટે એસએમએસ, ચેટ, અથવા શેર ઇન્ટરનેટ પર. તે ફાયદો છે કરવા માટે સક્ષમ વાંચી બોલી છે કર્યા વગર, જાણવા માટે અરબી મૂળાક્ષર, અને છે કે અમે શા માટે તે ઉપયોગ કરે છે આ સાઇટ પર. આ શબ્દો છે ઉચ્ચારણ તરીકે ફ્રેન્ચ માટે સિવાય, આ સંકેતો અને નીચેના અક્ષરો છે, જે તેમના પોતાના ઉચ્ચાર (કોઈ સમકક્ષતા ફ્રેન્ચ ભાષા).
વિડિઓ ચેટ સ્પિન મફત મફત વિડિઓ ચેટ ડેટિંગ માટે ડેટિંગ સંબંધ વિડિઓ ચેટ મહિલા ડેટિંગ સેવા વિડિઓ ડેટિંગ માટે મફત છે ચેટ સ્પિન વિના જાહેરાતો વિડિઓ ડેટિંગ વિશ્વમાં રેન્ડમ ચેટ ચેટ સ્પિન ડાઉનલોડ માટે મફત છે